منطقی یا احساسی

جواب تست :
اگر برای دیدن ناخن‌هایتان دستتان را برگرداندید و ناخن‌ها را نگاه کردید؛ گفته می‌شود که انسانی بیشتر منطقی هستید
ولی اگر برای دیدن ناخن‌هایتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است، انگشتانتان را خم کردید و به ناخن هایتان نگاه کردید، بیشتر بر احساس‌تان تکیه دارید.

/ 2 نظر / 12 بازدید
فاطمه

سلام... مطالب وبتون خیلی خوب و مفیده. موفق باشید . فعلا...[خداحافظ]